Referencje

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugai

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugai

„(…) Zawsze wykazywali się profesjonalizmem, elastycznością w uwzględnianiu naszych sugestii oraz otwartością i uczciwością.”

KKS Lecz Poznań S.A.

KKS Lecz Poznań S.A.

„(…) była Generalnym Wykonawcą inwestycji polegającej na: „”Przebudowanie powierzchni na I trybunie stadionu Poznań – Biała Sala na stadionie miejskim w Poznaniu” (…)”

Stelweld Sp. z o.o.

Stelweld Sp. z o.o.

„(…) jako Generalny Wykonawca roboty budowlano-montażowe, instalacyjne oraz drogowe w ramach Inwestycji polegającej na budowie Centrum Badawczo – Rozwojowego (…)”

Bird Cherry Foundation Wiesław Wojciech Pluta-Plutowski

Bird Cherry Foundation Wiesław Wojciech Pluta-Plutowski

„(…) Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wewnętrzną w miejscowości Sokółki,(…)”

SANO - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o.

SANO - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o.

„(…) zrealizowała dla Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. w Sękowie w ramach umowy o Generalne Wykonawstwo następujące zadania inwestycyjne:..”

GS Engineering & Construction Corp. S.A.

GS Engineering & Construction Corp. S.A.

„(…) Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako firmę solidną gwarantująca realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora i zapewniająca wysoki poziom jakości.”

GAZ SYSTEM S.A.

GAZ SYSTEM S.A.

„(…) Roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów..”

PLEK1 Sp. z o.o. PERFUMIARNIA

PLEK1 Sp. z o.o. PERFUMIARNIA

„(…) Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu firmy Projprzem budownictwo Sp. z o.o. w realizację w/w zadania inwestycyjnego roboty zostały wykonane terminowo, przy zachowaniu właściwej jakości i wysokich standardów prowadzonych robót.”

Gmina Stoszowice

Gmina Stoszowice

„(…) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane należycie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i jakościowym, w uzgodnionych terminach oraz pełnym zrozumieniu wymogów i potrzeb Zamawiającego z zachowaniem wysokich standardów BHP podczas realziacji prac. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.”

Aluplast Sp. z o.o.

Aluplast Sp. z o.o.

„(…) Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu firmy Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. w realizację zadania inwestycyjnego roboty zostały wykonane terminowo, przy zachowaniu właściwej jakości i wysokich standardów prowadzonych robót. Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora.”

wavin polska s.a

wavin polska s.a

 

„(…) potwierdzamy, że całość prac została zrealizowana przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem budowy, bieżącymi ustaleniami, a także zgodnie z wiedzą techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Inwestora. (…)
Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego
i sprawdzonego partnera.”

Zakłady Chemiczne UNIA

Zakłady Chemiczne UNIA

„(…) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane należycie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i jakościowym, w uzgodnionych terminach oraz z pełnym zrozumieniem wymogów i potrzeb Inwestora. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.”

CDI Konsultanci budowlani

CDI Konsultanci budowlani

„(…) Stwierdzamy, że wszystkie prace wykonywane przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. były prowadzone sprawnie, w ustalonych terminach, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i wszelkimi zasadami sztuki budowlanej. Firma stosując nowoczesne technologie podczas realizacji inwestycji gwarantuje poziom jakości uwzględniający wymagania inwestora. Przez pryzmat naszej realizacji postrzegamy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy realizacji inwestycji budowlanych.”

Tarczyński S.A.

Tarczyński S.A.

 

„(…) Potwierdzamy, że Firma Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. pracę wykonała zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i projekcie, przy zachowaniu właściwej jakości, z należytą starannością oraz zgodnie z harmonogramem prac. Firma wykazała się dobra organizacją robót, dużą elastycznością w stosunku do wymogów terminowych Inwestora, chętnie współpracowała w celu przyśpieszenia prac. Nadzór ze strony firmy wykazał się dużym zaangażowaniem nastawionym na realizację celów postawionych przez Inwestora.”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KOLEJORZ”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „KOLEJORZ”

„(…) Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości oraz z zachowaniem wysokich standardów BHP. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.”

STARION POLSKA SP. Z O.O.

STARION POLSKA SP. Z O.O.

 

„(…) Stwierdzamy, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami technicznymi i odbioru robót. (…) Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora i zapewniającą wysoki poziom jakości.”

wavin polska s.a

wavin polska s.a

 

„(…) potwierdzamy, że całość prac została zrealizowana przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem budowy, bieżącymi ustaleniami, a także zgodnie z wiedzą techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Inwestora. (…)
Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego
i sprawdzonego partnera.”

Joynext Sp. z o.o.

Joynext Sp. z o.o.

„(…) Niniejszym dokumentem potwierdzamy, że całość prac została zrealizowana przez
Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem
budowy, bieżącymi ustaleniami, a także zgodnie z wiedzą techniczna o zasadami sztuki
budowlanej i wymaganiami inwestora. (…) Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę
Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.”

Rzepecki Mroczkowski

Rzepecki Mroczkowski

„(…) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane należycie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i jakościowym, w uzgodnionych terminach oraz z pełnym zrozumieniem wymogów i potrzeb Inwestorów, w tym z utrzymaniem wysokich standardów BHP podczas realizacji prac. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.”

Hydrotor s.a.

Hydrotor s.a.

 

„(…) Wykonawca jest wiarygodnym partnerem, który powierzone roboty wykonuje w sposób wskazujący na wieloletnie doświadczenie w branży. Powstające podczas realizacji problemy były niezwłocznie rozwiązywane, co jest dowodem na wysoką fachowość i znajomość zagadnień technicznych i wykonawczych zarówno Nadzoru jak i Pracowników. Na pozytywną ocenę zasługuje również dobry kontakt Nadzoru z przedstawicielami Inwestora.”

Company dürr poland sp. z o.o.

Company dürr poland sp. z o.o.

 

„Company Projprzem during realisation time had presented very good level of technical knowledge, had provided satisfactory product which was needed by customer and contract’s assumptions, ensured very good work supervision on site which caused that complete steel structure scope was assembled in accordance to detal drawings documentation, DIN EN 1090, accordance to time schedule and other conditions required by purchaser. PROJPRZEM is reliable partner and its professional way of works organisation caused that we can recommend Projprzem as a solid company which guarantee execution of work in accordance to Investors/Purchaser requirements and company which provide high level of quality.”

lpp s.a.

lpp s.a.

 

„(…) Przekazane do użytku zadania inwestycyjne wykonane zostały z należytą starannością, rzetelną wiedzą techniczną zgodnie z dokumentacją techniczną, normami oraz warunkami technicznymi wykonania przy uwzględnieniu wymagań Inwestora. PROJPRZEM jest wiarygodnym partnerem, który powierzone roboty wykonuje dobrze i terminowo, a jego profesjonalny sposób organizacji robót pozwala nam go polecić jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego przy zapewnienieu wysokiego poziomu jakości.”

ASTALDI S.p.A.

ASTALDI S.p.A.

 

„Firma przy wykonywaniu prac wykazała się rzetelną wiedzą techniczną oraz wykonała prace dobrze i terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczna oraz warunkami technicznymi wykonania. PROJPRZEM jest wiarygodnym partnerem a jego profesjonalny sposób organizacji robót pozwala nam go polecić, jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymogami Inwestora/Zamawiającego i zapewniającą wysoki poziom jakości.”

Metalerg sp. z o.o. sp. k.

Metalerg sp. z o.o. sp. k.

 

„(…) Firma Projprzem wykonała powierzony zakres robót zgodnie z dokumentacją i wymaganiami zamawiającego. Rekomendujemy Projprzem jako firmę wykonującą roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i drogowe w sposób zgodny ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.”

galster sp. z o.o.

galster sp. z o.o.

 

„(…) Przedsiębiorstwa PROJPRZEM (…) prace objęte umową wykonały w oznaczonym terminie zgodnie z wymogami dokumentacji i warunków technicznych z bardzo dobrą oceną jakości realizacji.”

JB DEVELOPMENT SP. Z O.O.

JB DEVELOPMENT SP. Z O.O.

„(…) Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako profesjonalnego i sprawdzonego partnera przy realizacji inwestycji budowlanych.”

BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O.

BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O.

„(…) Firma Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zrealizowała wszystkie prace rzetelnie, zgodnie z dokumentacją i wiedzą techniczną, w terminach określonych w harmonogramie umownym, spełniając wymagania jakościowe przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów BHP.”

SHAPERS POLSKA SP. Z O.O.

SHAPERS POLSKA SP. Z O.O.

„(…) Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako wiarygodnego wykonawcę, zapewniającego dobrą organizację robót i pełne zaangażowanie w realizację powierzonego zadania inwestycyjnego.”

LUVENA S.A.

LUVENA S.A.

„(…) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane należycie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i jakościowym, w uzgodnionych terminach oraz z pewłnym zrozumieniem wymogów i potrzeb LUVENA S.A. (…)”

KUPIEC SP. Z O.O.

KUPIEC SP. Z O.O.

„(…) Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako odpowiedniego wykonawcę, zapewniającego wysoki poziom jakości robót, dobrą organizację pracy i pełne zaangażowanie w realizację powierzonego zadania inwestycyjnego.”

CANPACK S.A.

CANPACK S.A.

„(…) Szczególnie godną podkreślenia jest jakość współpracy z Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. Firma w pełni kooperowała z Canpack S.A., wspólnie mając na względzie satysfakcję finalnego użytkownika obiektu. (…)”

PJP MAKRUM S.A.

PJP MAKRUM S.A.

„(…) Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. wykazało się dużą elastycznością, w zakresie prowadzenia robót, w bardzo trudnych warunkach produkcyjnych. (…)”

Kontakt

       PROJPRZEM Budownictwo

Sekretariat: +48 885 563 093

Plac Kościeleckich 3
85-033 Bydgoszcz
NIP: 554 292 30 28
D-U-N-S®: 366141319
BDO: 000054919

Poznań - biuro regionalne:
ul. Grunwaldzka 184
(Pixel 5, 2 piętro)
60-166 Poznań

Wrocław - biuro regionalne:
ul. Stargardzka 8a (I piętro)
54-156 Wrocław

Warszawa - biuro regionalne:
Al. Jerozolimskie 200
lokal 204, II piętro
02-486 Warszawa

Zgody wymagane do otrzymania wiadomości zwrotnej/oferty:

3 + 1 =