Referencje

Aluplast Sp. z o.o.

Aluplast Sp. z o.o.

„(…) Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu firmy Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. w realizację zadania inwestycyjnego roboty zostały wykonane terminowo, przy zachowaniu właściwej jakości i wysokich standardów prowadzonych robót. Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora.”

wavin polska s.a

wavin polska s.a

 

„(…) potwierdzamy, że całość prac została zrealizowana przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem budowy, bieżącymi ustaleniami, a także zgodnie z wiedzą techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Inwestora. (…)
Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego
i sprawdzonego partnera.”

Zakłady Chemiczne UNIA

Zakłady Chemiczne UNIA

„(…) Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane należycie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i jakościowym, w uzgodnionych terminach oraz z pełnym zrozumieniem wymogów i potrzeb Inwestora. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.”

CDI Konsultanci budowlani

CDI Konsultanci budowlani

„(…) Stwierdzamy, że wszystkie prace wykonywane przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. były prowadzone sprawnie, w ustalonych terminach, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i wszelkimi zasadami sztuki budowlanej. Firma stosując nowoczesne technologie podczas realizacji inwestycji gwarantuje poziom jakości uwzględniający wymagania inwestora. Przez pryzmat naszej realizacji postrzegamy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy realizacji inwestycji budowlanych.”

Tarczyński S.A.

Tarczyński S.A.

 

„(…) Potwierdzamy, że Firma Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. pracę wykonała zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i projekcie, przy zachowaniu właściwej jakości, z należytą starannością oraz zgodnie z harmonogramem prac. Firma wykazała się dobra organizacją robót, dużą elastycznością w stosunku do wymogów terminowych Inwestora, chętnie współpracowała w celu przyśpieszenia prac. Nadzór ze strony firmy wykazał się dużym zaangażowaniem nastawionym na realizację celów postawionych przez Inwestora.”

STARION POLSKA SP. Z O.O.

STARION POLSKA SP. Z O.O.

 

„(…) Stwierdzamy, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami technicznymi i odbioru robót. (…) Rekomendujemy firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora i zapewniającą wysoki poziom jakości.”

wavin polska s.a

wavin polska s.a

 

„(…) potwierdzamy, że całość prac została zrealizowana przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem budowy, bieżącymi ustaleniami, a także zgodnie z wiedzą techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Inwestora. (…)
Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego
i sprawdzonego partnera.”

Hydrotor s.a.

Hydrotor s.a.

 

„(…) Wykonawca jest wiarygodnym partnerem, który powierzone roboty wykonuje w sposób wskazujący na wieloletnie doświadczenie w branży. Powstające podczas realizacji problemy były niezwłocznie rozwiązywane, co jest dowodem na wysoką fachowość i znajomość zagadnień technicznych i wykonawczych zarówno Nadzoru jak i Pracowników. Na pozytywną ocenę zasługuje również dobry kontakt Nadzoru z przedstawicielami Inwestora.”

Company dürr poland sp. z o.o.

Company dürr poland sp. z o.o.

 

„Company Projprzem during realisation time had presented very good level of technical knowledge, had provided satisfactory product which was needed by customer and contract’s assumptions, ensured very good work supervision on site which caused that complete steel structure scope was assembled in accordance to detal drawings documentation, DIN EN 1090, accordance to time schedule and other conditions required by purchaser. PROJPRZEM is reliable partner and its professional way of works organisation caused that we can recommend Projprzem as a solid company which guarantee execution of work in accordance to Investors/Purchaser requirements and company which provide high level of quality.”

lpp s.a.

lpp s.a.

 

„(…) Przekazane do użytku zadania inwestycyjne wykonane zostały z należytą starannością, rzetelną wiedzą techniczną zgodnie z dokumentacją techniczną, normami oraz warunkami technicznymi wykonania przy uwzględnieniu wymagań Inwestora. PROJPRZEM jest wiarygodnym partnerem, który powierzone roboty wykonuje dobrze i terminowo, a jego profesjonalny sposób organizacji robót pozwala nam go polecić jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego przy zapewnienieu wysokiego poziomu jakości.”

ASTALDI S.p.A.

ASTALDI S.p.A.

 

„Firma przy wykonywaniu prac wykazała się rzetelną wiedzą techniczną oraz wykonała prace dobrze i terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczna oraz warunkami technicznymi wykonania. PROJPRZEM jest wiarygodnym partnerem a jego profesjonalny sposób organizacji robót pozwala nam go polecić, jako firmę solidną i gwarantującą realizację prac zgodnie z wymogami Inwestora/Zamawiającego i zapewniającą wysoki poziom jakości.”

Metalerg sp. z o.o. sp. k.

Metalerg sp. z o.o. sp. k.

 

„(…) Firma Projprzem wykonała powierzony zakres robót zgodnie z dokumentacją i wymaganiami zamawiającego. Rekomendujemy Projprzem jako firmę wykonującą roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i drogowe w sposób zgodny ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.”

galster sp. z o.o.

galster sp. z o.o.

 

„(…) Przedsiębiorstwa PROJPRZEM (…) prace objęte umową wykonały w oznaczonym terminie zgodnie z wymogami dokumentacji i warunków technicznych z bardzo dobrą oceną jakości realizacji.”

Kontakt

       PROJPRZEM Budownictwo

Sekretariat: +48 52 561 23 30

Plac Kościeleckich 3
85-033 Bydgoszcz
NIP: 554 292 30 28
D-U-N-S®: 366141319
BDO: 000054919

Poznań - biuro regionalne:
ul. Grunwaldzka 184
(Pixel 5, 2 piętro)
60-166 Poznań

Wrocław - biuro regionalne:
ul. Stargardzka 8a (I piętro)
54-156 Wrocław

Warszawa - biuro regionalne:
Al. Jerozolimskie 200
lokal 204, II piętro
02-486 Warszawa

Zgody wymagane do otrzymania wiadomości zwrotnej/oferty:

11 + 13 =